Historia
Silverforsen Folkets Park Logo

HISTORIA

Folkets park i Kävlinge är en andelsförening som bildades 1905 av arbetarna på Kävlinge skofabrik. Kring sekelskiftet levde ganska många människor i grov fattigdom och svält. Disponenten gav tillåtelse att dela upp mark för odling av matpotatis och andra grödor på fabrikens baksida. Eftersom behoven var stora, växte verksamheten till att omfatta i stort sett alla anställda.


Den 28 april 1905 köpte arbetarna mark norr och väster om skofabriken. Drygt hälften blev avstyckade för odling som finns än idag med kolonier längs med en av de finaste sträckorna vid Kävlingeån. Den andra markhalvan på 33 000 kvadratmeter gjordes i ordning för mötesverksamhet och nöjen. Parken invigdes 29 april 1906, två dagar före första arrangemanget i parken.


Verksamhet

Genom åren har sedan många engagerade och dugliga både skött parken och arrangerat danser, möten, och andra aktiviteter. Parkens utveckling ledde till att ett Folkets Hus bildades av den äldre Möllare-bostaden, vid sidan om den gamla dansrotundan.

Kjeflinge karta 1905

Folkets parks stormiga

historia 1905-1976

Silverforsen på 50-60 talet

Om möllan

Dalgatan 22, 244 31 Kävlinge Orgnr: 745000-0026

BG: 5120-8833 Swish nr: 123 097 32 63

OBS! Endast mailförfrågningar!

Akuta situationer: ring 112.

Vi använder cookies för att förstå hur du använder vår hemsida. Det hjälper oss att skapa bättre websidor.

Acceptera