Historia
Vi gör information på teckenspråk. Klicka här

HISTORIA

Folkets park i Kävlinge är en andelsförening som bildades 1905 av arbetarna på Kävlinge skofabrik. Kring sekelskiftet levde ganska många människor i grov fattigdom och svält. Disponenten gav tillåtelse att dela upp mark för odling av matpotatis och andra grödor på fabrikens baksida. Eftersom behoven var stora, växte verksamheten till att omfatta i stort sett alla anställda.


Den 28 april 1905 köpte arbetarna mark norr och väster om skofabriken. Drygt hälften blev avstyckade för odling som finns än idag med kolonier längs med en av de finaste sträckorna vid Kävlingeån. Den andra markhalvan på 33 000 kvadratmeter gjordes i ordning för mötesverksamhet och nöjen. Parken invigdes 29 april 1906, två dagar före första arrangemanget i parken.


Verksamhet

Genom åren har sedan många engagerade och dugliga både skött parken och arrangerat danser, möten, och andra aktiviteter. Parkens utveckling ledde till att ett Folkets Hus bildades av den äldre Möllare-bostaden, vid sidan om den gamla dansrotundan.

Lördagen den 25 januari 1993 utbröt det en brand. Det finns ingen orsaksförklaring till det inträffade. Händelsen medförde att andelsföreningen mer eller mindre lade ner, trots många försök att återupprätta status i Kävlinge. Under hela 1990-talet har sedan parken och koloniområdet drivits av ett fåtal intresserade.


Sedan 2002 har parken drivits av en ny styrelse. Markarealer har växlats med kommunen och banverket för att rätta till fastighetslängden. När de första husen bostadsrätter i Kvarnparken stod färdiga, ägde fortfarande andelsföreningen den anslutande Väverigatan, som dock snabbt blev skiftat med kommunen. Avlopp, vatten och el har åter landat på fastighetslängden. Parken har rensats upp och flaggstången lutats i rät vinkel. Gräset har rensats och klippts och sjuka träd fällts. Buskar och sly har klippts ned eller tagits bort.


På nöjessidan ökar hela tiden besöksantalet, där årets höjdpunkt med Kävlinge Amatorteaterförening årligen drar till tusentals besökare.


Det arrangeras bröllop längs ån, SM i metfiske, filmafton utomhus, kvartersfester, firmafester.


Sedan 2009 arrangeras midsommarfirande och bilträffen Silverforza i samarbete med både kulturbilföreningen(bilar äldre än 1959) Speed Devils och dansföreningen LL Dance studio KävlingeVill ni se historiska bilderna, klicka här

Kjeflinge karta 1905

Artikeln om

Folkets Hus

Folkets parks stormiga

historia 1905-1976

Tidningsurklipp om

Folkets park 1990

Silverforsen på 50-60 talet

Om möllan

Sång av Yngve Johansson

om Silverforsen

Dalgatan 22, 244 31 Kävlinge     Orgnr: 745000-0026     

BG: 5120-8833      Swish nr: 123 097 32 63